Hard Race 4x4 - Tor Off Road W Dzikowcu

Hard Race 4x4 - Tor Off Road W Dzikowcu

22-09-2023 o 12:00

Nowy teren to nowe możliwości! Zapraszamy na Terenowy Wyścig H9

Co chcemy Wam zaoferować?

Dużo jazdy!
• Dwa etapy: Piątek i Sobota
• Szybka szeroka pętla o długości prawie 5 km
• Dodatkowe odcinki z podziałem na klasy w „starej” części toru o długości kolejnych kilku kilometrów dla każdej z klas
• Dużo technicznej jazdy z elementami zjazdów i podjazdów, trwersów, skał i kamieni
• Minimalna ilość używania wyciągarki
• Zero wody i błota, wyłącznie techniczna jazda
• Sprawdzony, elektroniczny pomiar czasu bez papierowych kart i wbijania pieczątek
• Personalizowane naklejki i koszulki dla każdej załogi
• Proste zasady rywalizacji: wygrywa załoga z największą ilością okrążeń i najkrótszym czasem jazdy
• Limity zawodników w każdej klasie, co gwarantuję jazdę bez korków


Podział na klasy:
Freshman - czyli subiektywna klasa dla aut turystycznych.
Challenge: wyzwanie
Hard: extreme elektryk
Hard +: extreme mechanik

Zapisy ruszają początkiem lipca!

-------------------------------------------------------------------------
New territory means new possibilities! We invite you to the H9 Off-road Race

What do we want to offer you?

Lots of driving!
• Two stages: Friday and Saturday
• A fast wide loop of almost 5 km
• Additional sections divided into classes in the "old" part of the track with a length of several more kilometers for each class
• A lot of technical riding with elements of descents and ascents, traverses, rocks and stones
• Minimum amount of winch use
• No water or mud, only technical riding
• Proven electronic time measurement without paper cards or stamps
• Personalized stickers and T-shirts for each crew
• Simple competition rules: the crew with the most laps and the shortest driving time wins
• Competitor limits in each class, which guarantees driving without traffic jams


Division into classes:
Freshman - a subjective class for tourist cars.
challenge: challenge
Hard: extreme electrician
Hard +: extreme mechanic

Registration starts in July!

Link do wydarzenia organizatora