Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez kalendarz4x4.pl, w ramach korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem kalendarz4x4.pl (dalej jako "Strona").

Zasady ogólne

Zbieranie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Prawa Użytkowników

Ochrona danych osobowych

Zmiana Polityki Prywatności

Kontakt

Informacje o plikach cookies

Końcowe postanowienia